İNSANLIKTIR BAŞ TÂCIM

Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com

 

Soluklanan mısrada, ben tarih süvarisi,

Dağları eritmeme yeter, tek bir kıvılcım.

Rahmân’ın sancağıyla, aydınlığın vârisi,

Her sözüm hak içindir, adâlettir kılıcım.

 

Ufka sefer açarım, dudağımda bismillâh,

Zaman kıyâma durur, gökte tek ses; yâ Allah!

Gayret, hakkı yüceltmek; düşmesin yere tek ah,

Bu uğurda hâk olan vicdanımdır yargıcım.

 

Küfre teşne olanın, ters yüz olur dünyası,

Kuşatınca hakikat, kaçar kibrin rüyası,

Rabbi tesbih edenin, sırsız olur aynası;

İstemem dünya tahtı, gönüllerdir mîrâcım.

 

Kucağımda şefkatin, merhametin nefesi,

Benim olduğum yerde, çıkmaz zâlimin sesi,

İklimimde mutludur, mağdurların cümlesi;

Dört mevsim meyve verir, gül kokulu ardıcım.

 

Davetimde ulviyet, cihâdımda tevhid var,

Fetih zulme karşıysa, zemherîde erir kar,

Şahâdetim şâhidimdir, Rızâ-yı Hak’tır karar;

Ne ganîmet ne şöhret ne gösteriş amacım.

 

Akan akın durudur, uzanır Hakk’a eller,

Bir pembe karanfildir, Hakk’ı zikreden diller,

Kalp secdeye varınca, mahmurlaşır gönüller;

Damlalar ırmaklaşır, nurla dolar sarnıcım.

 

Ben kim miyim? Türk’üm Türk! Damarımda kan asil,

Kalkanım Tanrı Dağı, mızrağımda Ebâbil,

Gök kubbenin altında, tanır beni her mahfil;

Sevinin deryâsında güzele her kulacım.

 

Andım var dağa-taşa, andım var kurda-kuşa,

Andım ki, benliğimi sarmalayan kumaşa,

Nizâm-ı âlem için dönmem yolumdan, hâşâ!

Ülküm; gönül fethetmek, insanlıktır baş tâcım.

 

7 Kasım 2022, Elazığ