214. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,

Cenâb-ı Hakk’ı zikretmenin bin bir yolundan en cezbe ve heyecan dolusu, Mevlânâ’nın semâı olsa gerektir. 

 

Semâ’da sağ el yukarıda semâya, Hakk’a doğrudur. Sol el ise toprağa, halka dönük… 

 

Hak’tan alıp halka vermek. Yüce Hak ile dostluğa eriştiği hâlde, halka şefkatten kopmamak. 

 

Balkanların bilge mücâhidi Aliya ne demişti:

 

“Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lâzım.”

 

Semânın ve semâın öğrencileri, Rasûlullâh’ın talebeleri, Hak dostları… 

 

–Dost’tan ne aldılar? 

 

–Her şeyi… 

 

–Nasıl? 

 

–Her şeylerini bırakarak… 

 

Gerçek saâdet ve saltanat; Allâh’ın rengine boyanabilmek, yani Cenâb-ı Hakk’ın cemâlî sıfatlarına mazhar olabilmektir.

 

Mevlânâ Hazretleri’nin dediği gibi:

 

“Mârifet; renklerin bolluğunda değil, renksizliğin zuhûrundadır. 

 

Yani nefsânî sıfatlardan arınmaktır. 

 

Nitekim göklerdeki bulutların, deryâlardaki suların kendi renkleri yoktur. Onları renkten renge koyan, semâdaki güneştir.” 

 

Şeb-i Arûs’a yani, Mevlânâ’nın Hakk’a vuslatının sene-i devriyesine ev sahipliği yapan Aralık ayında, CENÂB-I HAK İLE DOSTLUK mevzuuna hasrettik dosyamızı… 

 

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; dünyadaki dostlukları cennet yolcusu eden ve cehennem yolcusu eden şeklinde iki grupta mütalâa ederken, âhirette dostsuz kalmaya götüren acı şartlara da dikkat çekti.

 

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; büyük alâkanıza mazhar olan mülâkat dizisinin Aralık bölümünde, Hazret-i Mevlânâ hakkındaki bütün merak edilenleri cevapladı. 

 

«Ney» sembolizminden semâ zikrine, müsamaha anlayışından «bişnev / dinle!» sözünün hikmetlerine birçok incelik…

 

Ebedî Fecre köşesinde ise Fazîletli Hâtıralardan bir demet ve bu fazîletlere sahip çıkmanın ehemmiyeti yer aldı.

 

Yazarlarımız; tasavvufun irade eğitimi, tevekkül ve nefs tezkiyesi sahalarına ışık tutan derin incelemelerde bulundular. 

 

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM’ın tercümesiyle, Ahmed Zerrûk Hazretleri’nin «Tasavvuf fıkhı»nda da geniş ve mühim bir bölüm sizlerle. 

 

Sarı çiçekle sohbet, suyun sırları, yarına hazırlık hadisleri, ibretli hâtıralar, kıymetli nükteler, altın tavsiyeler, Hak ile dostluğun ifadeye büründüğü şiirler ve daha fazlası… 

 

Yüzakıyla…