KELÂM BURCUNDA TAZARRÛ

Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

 

Hasretin yangınında varlığım talan oldu,

Hakikat sandıklarım kuru bir yalan oldu,

Kime el uzattıysam elleri yılan oldu;

Aşkınla yanar kalbim, dilim nâçar yâ Rabbî!..

Gönül bahçelerinde, güller açar yâ Rabbî!..

 

Bu yaşlara getirdin, ikliminde yaşattın,

Tevhîdin gölgesinde, yüreklerde başattın,

Duâmı sebep kılıp hüznü, kederi attın;

Tahammülü olmayan derdi verme yâ Rabbî!..

Simsiyah defterimi n’olur dürme yâ Rabbî!..

 

Hatadan sonra, duâ hazzını verdin bize,

Rahmetin olmasaydı, varamazdık gündüze,

El verdin de çıkardın, uçurumlardan düze;

Kusur ve noksanımı görmezden gel yâ Rabbî!..

Nedâmet gözyaşları(m) oldu bir sel yâ Rabbî!..

 

Büyüsün goncalarım, bozma gönül bağımı!

Merhamet güneşiyle, erit günah dağımı!

Hakikat çizgisinde sâbit kıl ayağımı!

Günahım bini aştı, affet beni yâ Rabbî!..

Cehennem ateşinden, koru teni yâ Rabbî!..

 

«Kudret» Sen’in sıfatın, kuluna yetersin Sen…

Hazinen çok geniştir, biri bin edersin Sen…

Hakikat dâvâsını Kur’ân’da güdersin Sen…

Sevdiğin kullarını, yoldaşım et yâ Rabbî!..

Hâlimden anlayanı, hâldeşim et yâ Rabbî!..

 

Pervâne kıl sevdamı, vuslatın ateşine,

Kurtar bataklıklardan, sür izinin peşine,

Kur gönül saatimi, hakikatin düşüne;

Zâlimlerin elinden kurtar bizi yâ Rabbî!..

Münafığın dilinden kurtar bizi yâ Rabbî!..

 

Adın Rezzâk’tır Sen’in, doyurursun kulları…

Belâ ve musîbetten kayırırsın kulları…

Îman süzgeçlerinde ayırırsın kulları…

Sığlıktan kurtar bizi, derinlik ver yâ Rabbî!..

Mahşerin sıcağında, serinlik ver yâ Rabbî!..

 

Hem ebedsin hem ezel, vakti kuşanansın Sen…

Tertemiz gönüllerde, her dem yaşanansın Sen…

Rahmet sağanağısın, gökten boşanansın Sen…

Boşlukta yürüyenin tut kolundan yâ Rabbî!..

Ayırma mü’minleri Hak yolundan yâ Rabbî!..