OLAYDI

Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

 

-Eski şairlerimize-

 

Dize gelirdi felek, yârda karar olaydı,

İşitip feryâdımı, bir gün arar olaydı.

 

Gözlerimin yaşıyla, taşsın bulutlar yağsın,

Doldurup gümüş tasa, zülfün tarar olaydı.

 

Uğraşma boşa tabip, o olmazsa neyleyim,

Geleydi tek yarama, tütün sarar olaydı.

 

Sığmadı çektiklerim, ne bohça ne heybeye,

Dertlerimi koyacak çuval, harar olaydı.

 

Sevgilinin yolunda, ağu tatlı bâdedir,

Lutfedip mâşukunu, son kez arar olaydı.

 

Değeydi bakışları, onsuz solan yüzüme,

Kirpiklerin ok edip, sînem yarar olaydı.

 

Kement atıp boynuma, gezdirip peşi sıra,

Aşkın dîvânesini, hepten yorar olaydı.

 

Yeter ki; sevdasını, gönlünü kazanaydım,

Mâsivâlık kazancım, küllî zarar olaydı.