YÂ ERHAMERRÂHİMÎN!

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

 

Kalem lutf u ihsânın; «Oku!» emr u fermânın,
Sabr içinde saklıdır, cümle derde dermânın.

Yazmaya korkar elim, sükûta meftun dilim,
Nefes nefes peşimde dolanırken ecelim.

Yazmak şifâ rûhuma, emân ver şu korkuma!
Yüz akıyla varayım ebediyet yurduma!

Sılam türâb-ı kabir, orda zengin fakir bir,
Rızân için verilen, her zerre olur kebîr.

Gurbet bu fânî âlem; ekmeği, aşı elem,
Gözyaşı rahmet bana, çiçeklendikçe çilem.

Kurursa göz pınarım, içten içe yanarım,
Bırakma beni bana, iğvâlara kanarım.

Şiir ufkunda gözüm, âcizim duâ sözüm,
Sevgi pınarlarında muhabbet arar özüm.

Nefs engelini aştır, muhabbete ulaştır,

«O Nûr»un yansıdığı, nur tozuna bulaştır!

Kalp konuşur, susar dil, kelimesiz oku bil!

«Gönül mir‘ât-ı Rahmân», parlasın tevbeyle sil!..

 

Temmuz 2022