İFRİT OLURUM İFRİT!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Yurduma göz koyana,

İfrit olurum ifrit!

Dâim bizi soyana,

İfrit olurum ifrit!

 

Bana âciz diyene,

Kuzu postu giyene,

Yetim malı yiyene;

İfrit olurum ifrit!

 

Varımı yok edene!

Benden çalıp gidene!

Uzun emel güdene!

İfrit olurum ifrit!

 

Gamsız gamsız yatana!

Bulduğunu yutana!

Vatanını satana!

İfrit olurum ifrit!

 

Sevmeye geç kalana,

Mazlum âhı alana,

Sükûtî’yim, yalana;

İfrit olurum ifrit!