AÇ, KULAK VER, HER ÂZAMDA YALNIZ O’NA DAVET VAR!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

Aşk derdiyle yan bu oda, «Gül»e dönsün ocağım;

Sabret ömrün çilesinde, bir uhrevî nusret var!..

Tâ Âdem’den böyle derin, duru akar kaynağım;

Duy bu hilkat nefesinde, bir semâvî rahmet var!..

 

Cehd et, şu kör nefsi tanı, tut cihâd-ı ekberi;

Her nefeste yeşerttiğin canda göster hüneri!..

Gir mârifet kaynağında, bul o gizli gevheri;

«Kader» denen ince yolda; umut, korku, haşyet var!..

 

Gönül; sese nasıl çaldın, bir sevdânın rengini?

Gel vecd ile sen sende duy, tevhîdin âhengini!..

Ne dağ, ne yer, ne gök aldı o «emânet» dengini;

Gör bu fıtrat mayasında, bir ilâhî kudret var!..

 

Tevekkül et, Hakk’a dayan, tut o ahde vefâyı;

Dört kapıda takvâ bürün, oku, her bir safhayı!..

Halil gibi sök, at şirki, çek bu cevr ü cefâyı;

Gel ibret al, her bir işte, gayba yüklü hikmet var!..

 

Varı, yoktan var eden var; geç şeklini, ırkını;

Gör Hâlık-ı Zülcelâl’in, dönen rahmet çarkını!..

Yedi nefsin seyrinde bul, söyle: «Farkın, farkını»

Riyâzet et, yan bu aşkta, gör ne derin lezzet var!..

 

Dinle, tevhid deryâsında; «el-Hak!» diyor, bu mîzaç;

Yol al, aşkın seyrinde gör, her zerrem O’na muhtaç!..

O’ndan geldik, dönüş O’na; aklet, budur tek amaç;

Aç, kulak ver, her âzamda yalnız O’na davet var!..

 

10 Şubat 2020, Ankara