SEHER YAĞMURU

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com

 

Türlü türlü kire battı rûhumuz,

Gözyaşıyla yıka seher yağmuru!

Çıkmaz sokaklarda yitti rûhumuz,

Gözyaşıyla yıka seher yağmuru!

 

Gerçeklere perdelendi gözümüz,

Gönülleri yaraladı sözümüz,

Günahlarla lekelendi özümüz;

Gözyaşıyla yıka seher yağmuru!

 

Lâyık olamadık ecdâdımıza,

Sahip çıkamadık evlâdımıza,

Yazık âşık olduk, cellâdımıza;

Gözyaşıyla yıka seher yağmuru!

 

Sözümüz tutmayıp, çamura yattık,

Düşmanla bir olup, dostumuz sattık,

Vatana alenen ihânet ettik;

Gözyaşıyla yıka seher yağmuru!

 

Haramları yiyip, azdıkça azdık,

Her gün tövbe edip, yeniden bozduk,

Nasihat edene kinlenip, kızdık;

Gözyaşıyla yıka seher yağmuru!

 

Dînimize hakarete göz yumduk,

Evimizde mel‘anete göz yumduk,

Çıkar için ihânete göz yumduk;

Gözyaşıyla yıka seher yağmuru!

 

Eldekinin kıymetini bilmedik,

Mûsibetler geldi, ibret almadık,

Garibin derdine çare olmadık;

Gözyaşıyla yıka seher yağmuru!

 

Bir elimiz yağda, birisi balda,

Gene şükretmedik hiç bir ahvâlda,

Osman’ım din, îman sadece dilde;

Gözyaşıyla yıka seher yağmuru!..

 

26 Haziran 2022