KIYÂMA KALKTIK!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

Ulu çınar üç kıtayı kaplarken,

Cihana nam salan muhkem bir köktük!

Kâfirin böğrüne hançer saplarken,

Çağ aşıp, seferden zafere aktık!

 

Nal izimle doldu Asya, Avrupa,

Afrika değildi bizlerden sapa,

Haçlı ordusuna güvendi Papa;

Îmân ordusuyla önüne çıktık!

 

Nice destan yazadurduk tarihe,

Kalem yetmez şânımızı tarife,

Yaylarımız gerilmişti hedefe;

Nice çanı delip geçen bir oktuk!

 

Kalmadı çok şükür zâlimde âhım,

Adâletin kılıcıydı silâhım,

Cihadla var oldu sulh ü salâhım;

Amansız dövüşte hep gözü pektik!

 

İki asır boşa gitti uğraşım,

Terk ettiğim yurtta dinmez gözyaşım,

Bin türlü belâyla ağrıdı başım;

Rabbime ayândır, çok çile çektik!

 

Hilâlle savaşta olsa da salip,

Elbet Hak bâtıla gelecek galip,

Niyazkâr’ım şehîd olmaya talip;

Biz ki Allah için kıyâma kalktık!