ŞANLI SOYUMUZ!

Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

 

Üç kıtada yiğitçe at koşturmuş milletiz,

Nice şerefli destan yazandır şanlı soyum!

Dostlara sigortayız, hasımlara illetiz,

Düşmanlarına mezar kazandır şanlı soyum!

 

Zâlime duvar olmuş, elhak yere sermişiz,

Şehidlerin kanından, bayrağa renk vermişiz,

Hakikatin yolunda yüz yaşına ermişiz;

Aşağılık oyunu bozandır şanlı soyum!

 

Yurt için toprak olmuş mestanlarımız vardır,

Orta Asya’da nice «istan»larımız vardır,

Zâlimi derdest eden destanlarımız vardır;

Mazlumların gür sesi, ozandır şanlı soyum!

 

Öfkemizden korkanlar, köşe bucak gizlenir,

Soylu direnişimiz, mazlumlarca izlenir,

Kan kokan topraklarda hürriyet filizlenir;

Dünya barut fıçısı, sûzandır şanlı soyum!

 

Yıldızlarla söyleşen hilâlimizdir vatan!

Çöllerde âb-ı hayat, zülâlimizdir vatan!

Bedeli candır yurdun, helâlimizdir vatan!

Düşmanını uzaktan süzendir şanlı soyum!

 

Milletimiz, vatanı düşmana dar edendir!

Milletimiz, bu yurdu İslâm’a yâr edendir!

Milletimiz, kışları her dem bahar edendir!

Haritayı kanıyla çizendir şanlı soyum!

 

Bâtıl olanı haktan ayırır eleğimiz,

Tarihler şâhit buna, bükülmez bileğimiz,

Elif gibi yaşamak mukaddes dileğimiz;

Milletini üzeni üzendir şanlı soyum!

 

Malazgirt’e kapıdır, eşiktir bu topraklar!

Onca medeniyete beşiktir bu topraklar!

Esâret gecesine ışıktır bu topraklar!

Hürriyet denizinde yüzendir şanlı soyum!

 

Kahraman ecdâdımın emsâli yok acunda,

Hak yolundan dönmeyiz, ölüm olsa ucunda,

Şehidlerin al kanı, bayraktır gök burcunda;

Töredir, asâlettir; düzendir şanlı soyum!