HİCRET

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Dönmüştü ki dün Mekke dahî cendereye,

Göç etti Nebî, çölde gülistan yöreye.

Hicret yönü her an yüce Allâh’a idi,

Bîçâre gönül, sendeki hicret nereye?

 

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl