ÖMER HALİSDEMİR

Sami İLHAN samilhan@hotmail.com

 

Ömer HALİSDEMİR ve tüm 15 Temmuz şehidlerimizin ruhları için 1 Fâtiha, 3 İhlâs…

 

Ömer diyen adına, bilmiş cesaretini,

Meğer sana yazılmış, imtihanın çetini.

Er oğlu er gerekti böylesi vazifeye,

Rabbim kabul eylesin, kutlu şehâdetini!

 

Hakikat; demirmişsin! En hâlisinden demir,

Aksakallı; «Vur!» dedi, demiri keser emir!

Lâyık olduğu gibi tam alnının çatından,

İndirdin de hâini, değişti bütün seyir.

Salâlarla başladı, upuzun kesif gece,

Duâyla ve himmetle çözüldü sır bilmece.

Eğil, Hazret-i Ömer öpsün o pâk alnından,

Milletim ezberledi ismini hece hece!

İrci‘î hitâbıyla çağrılarak inşallah,

Râzı olmuş, olunmuş kullarla cennete gir!*

 

_____________

* “Sen O’ndan râzı, O da senden râzı olarak Rabbine dön!
Has kullarımın arasına katıl! Cennetime gir!” (el-Fecr, 28, 29, 30)