İNSANLIK UNUTMAZ!

 

نوع انسان حشرە دك ‏تعظیم ایدرلر آدینە ؛

كیم ‏فداى نفس ‏ایدرسە جنسینڭ امدادنە

‏ضیا ‏پاشا

Nev‘-i insan haşre dek tâzîm ederler adına;

Kim fedâ-yı nefs ederse cinsinin imdâdına.

Ziyâ Paşa

“Kim kendini, hemcinsi olan insanlığın yardımına koşmak için fedâ ederse, bütün insanlık, kıyâmete kadar o kişinin adını hürmetle anar.”

 

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

 

‏فداكارڭ قالیر ‏اذكاری دائم قلب ملتدە

نامق كمال

Fedâkârın kalır ezkârı dâim kalb-i millette!..

Nâmık Kemal

“Fedâkâr olan kişiler, her zaman milletin gönlünde yaşarlar, unutulmazlar.”

vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün