FEDÂKÂR

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

Bir değil, dört mevsim açsın,

Güller fedâkâr olacak…

Ateş sönse de ilâçsın,

Küller fedâkâr olacak…

 

Zamanla kurusa bile,

Korurken çürüse bile,

Güneşte erise bile;

Tüller fedâkâr olacak…

 

Hasenat aşkıyla tüten,

Hep dostun yanında biten,

Komşu hakkını gözeten;

Hâller fedâkâr olacak…

 

Tasarruf var, azda-çokta,

İktisadım her durakta,

Tedbirde de infakta da;

Pullar fedâkâr olacak…

 

Yûsuf gibi firâsetli,

Eyüp gibi dirayetli,

Çok tatlı, çok merhametli;

Diller fedâkâr olacak…

 

İsmailce boyun eğen,

«Fakirlikten korkmam!» diyen,

Ömre bereket isteyen;

Yıllar fedâkâr olacak…

 

Mazlumları görüyorken,

Kırıkları sarıyorken,

Dağıtırken, veriyorken;

Eller fedâkâr olacak…

 

Cimriliği yere vuran,

Verdi mi Osman’ca veren,

Dümen Sünnet, rota Kur’ân;

Yollar fedâkâr olacak…

 

Celil paylaş, cömert geçin,

Rasûl ikram etmiş niçin?

Allâh’ın rızâsı için;

Kullar fedâkâr olacak…