HİÇLİK HIRKASI

Bestami YAZGAN bestamiyazgan@hotmail.com

 

Hece taşlarından silinir isim,

Ey gönül, fânîlik yakışır bize.

Kalmaz bir hâtıra, kalmaz bir resim,

Ey gönül, fânîlik yakışır bize.

 

Güneşle saklambaç oynuyor gece,

Yıldızlar geçidi sanal eğlence,

Güvenme varlığa, dayanma güce;

Ey gönül, fânîlik yakışır bize.

 

Ağaç budanırsa gür olur ancak,

Yükünden kurtulan hür olur ancak,

Benliğinden geçen «bir» olur ancak;

Ey gönül, fânîlik yakışır bize.

 

Bırak bu hayatın süsünü bırak,

Dünyanın kirini, pasını bırak,

Heybene azığın hasını bırak;

Ey gönül, fânîlik yakışır bize.

 

Zamanın en keskin makası hiçlik,

İkbâlin zirvesi, arkası hiçlik,

Sabır dergâhının hırkası hiçlik;

Ey gönül, fânîlik yakışır bize.

 

Yükümüz yüklene, vâdemiz dola,

Bu yoldan bir daha dönülmez ola,

Varımız, yoğumuz anılmaz ola;

Ey gönül, fânîlik yakışır bize.

 

Mayamız topraktır, biliyor musun?

Bâkî olan Hak’tır, biliyor musun?

Haydi vakit tamam, geliyor musun?

Ey gönül, fânîlik yakışır bize.