HÜSRAN

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) rcpyldz01@gmail.com

 

Elbet bize bir gün gülecektir,

Bir kuytuda mâtem tutan eylül.

Saklandığı yerden gelecektir,

Hiç açmayacak sandığımız gül.

 

Devran dönecek, sâde inanmak,

Îcâb ediyormuş, bunu bildik.

Ey sevgili, biz aşka değil, bak,

Hüsran dolu bir vakte yenildik…

 

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / feûlün

 

21 Haziran 2022, Adana