DİRİLİŞ GECESİ

Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

 

…15 Temmuz şehidlerine tâzimle…

 

O gece aziz vatan, can evinden vuruldu,

Pınarların başına Haşhâşîler kuruldu.

Hıyânet mahfilleri inlerinden çıktılar,

Kardeşliğe kurulan köprüleri yıktılar.

Candan aziz yurduma harâmîler dadandı,

Gerisi teferruat, söz konusu vatandı!

Köprü ve meydanları hâin eller tutmuştu,

Batı işbirlikçisi, mâzîyi unutmuştu.

Meydanlar yangın yeri, kudurmuş bir mahşerdi,

Zeynepler ve Türkanlar niceden daha erdi.

 

Gönül payitahtını zannettiler Halepçe,

Vurmak mümkün değildi, umutlara kelepçe.

İhlâsla çıktık yola, binler olduk birlerle,

Kutlu zeval burcunda, çoğaldık tekbirlerle.

O karanlık gecede, nice yiğit sır oldu,

Zaman geçmek bilmedi, saatler asır oldu.

Yûsuf yüzlü melekler kuyulara düştüler,

Leş kargaları yurdun başına üşüştüler.

İhânet içindeydi gözü dönmüş neferi

Gebeydi, düşük yaptı; bu son Haçlı seferi!

 

O gece meydanları, zâlimlere dar ettik!

Kanla sulanan yurdu, kendimize yâr ettik!

Cennetin kapıları o gece aralandı,

Kimisi şehid oldu, kimisi yaralandı.

Kimileri Metin’di, kimileri Erol’du,

İlhanlar, Abdullahlar bu vatana yâr oldu.

Kimi ana kuzusu, kimi körpe bebeydi,

Zifirî karanlıklar tan vaktine gebeydi.

Köklerin yangınında, ölüm yağdı göklerden,

Sonsuza kanatlandı, ruh kurtuldu yüklerden.

 

Bozguna uğratıldı Ebrehe’nin filleri,

Tarih elbet yazacak kātil ve gafilleri.

Bu kalkışma batının işlerine yaradı,

Bir millet devleşince, cüce delik aradı.

Göklerden yıldız yağdı, gecenin karasında,

Bir millet nefes aldı, nalla mıh arasında.

Köprüler dile gelse, ne söylerdi dilleri,

Geceyi aydınlattı diriliş kandilleri.

İhtilâl gecesinde tiranlar dize geldi,

Dağıldı karanlıklar, yüzsüzler yüze geldi.

 

Meydanı terk etmedi önden giden atlılar,

O gece Arş’tan indi, nur yüzlü kanatlılar.

Dillerde vatan aşkı, yüreklerde hâr vardı,

Hesabı çabuk gören yüce bir Kahhâr vardı.

Üstümüzde gölgeydi, duâlar ve hatimler,

Kendi ateşlerinde kendi yandı zâlimler…

Merhamet çeşmesinin olukları kurudu,

Gözü dönmüş cânîden Rabbim bizi korudu.

İflâs etti pazarcı, ihtilâl pazarında,

Her ne varsa tüketti, hakikat nazarında.