SEN SEN OL!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

Sen sen ol, aldanıp, uyma şeytana,

Her dâim nefsini yerenlerden ol!

Kul olmak şereftir «yüce Sultan»a,

Kulluğun hakkını verenlerden ol!

 

Günahtan, haramdan koru kendini,

Yel savurur, sel göçürür bendini,

Toprak yuttu «çokbilmiş»in fendini;

Hakikat sırrına erenlerden ol!

 

Yaradan’a eksik etme niyazı,

Huşû ile edâ eyle namazı,

Ballarda bulunmaz îmânın hazzı;

Gönül dergâhına girenlerden ol!

 

Çileye sabreyle, kulla hoş geçin,

Şefkat, merhametle nur dolsun için,

Muhabbet var iken; kin, nefret niçin?

Şuurlu bir hayat sürenlerden ol!

 

Türk-İslâm ülküsü şiârın olsun,

Rasûl’ün sünneti mîyârın olsun,

Mihenkte en yüksek ayarın olsun;

Ahd ü peymânında duranlardan ol!

 

Haktan, adâletten ayrılma sakın!

Hasmına onurlu bir duruş takın!

Say ki ölüm sana bir soluk yakın,

Ömrünü hayırla yoranlardan ol!

 

Bilir bilmez, yalan yanlış söyleme!

Sayılı ömrünü hebâ eyleme!

Küfrün karşısında, tez geç «eylem»e,

Düşmanın belini kıranlardan ol!

 

İyi tanı ecdâdını, atanı,

Canın pahasına koru vatanı,

Neslin çeker yaptığın her hatanı;

Gül dikip gülistan derenlerden ol!

 

Nice zafer düşlerini kurarak,

Gürlesin mehteran, şahlansın bayrak,

Rûhunu yakmasın bir sinsi firak;

Yetimi, öksüzü saranlardan ol!

 

Bitsin hükmümüzle dünyada zulüm,

Başlasın haşmetle yeni bir bölüm,

Şakısın aşk ile şeydâ bülbülüm;

Huzur iklimini görenlerden ol!

 

Millet gafletteyse çare ne buna?

Soydaşım, dindaşım esir yabana,

Niyazkâr sığmıyor artık kabına;

Zâlimin bağrını yaranlardan ol!

Rabbine îmanla varanlardan ol!

 

5 Mayıs 2022