ŞİİRİN SECDE HÂLİ

Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

 

 

Adına and içilen ey kalem, dön kendine!

Belirle yeni baştan vahiyle, yön kendine!

 

Elest meclisindeki hâl ilmine sâdık kal!

Meclisteki ahdine, kāl ilmine sâdık kal!

 

Hâtemü’l-Enbiyâ’nın ismini andığında,

Beyazın beyazı nur, kâğıda indiğinde,

 

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla yaz!

En nahif cümlelerle, peygamber tadıyla yaz!

 

Mânâ yükle mısraya; başını öne eğsin,

Ayrı ayrı her harfin, alnı secdeye değsin.

 

Ecri yakan gururu kafiyeden çıkar at!

Tevâzuyla örülü beyitler çırpsın kanat.

 

Kalem Sûresi ile tezyîn eyle şiiri,

Öyle ki kurtuluşa vesile kıl şairi.

 

Îzâhatın dosdoğru, işaretin hak olsun,

Söylediklerin muhâl değil, muhakkak olsun.

 

Kazı ilâhî emri gönlüne, hece hece,

Sıyrılsın karanlıktan, gündüzü giysin gece.

 

İlhamını Kur’ân’dan alan sözleri getir!

Bu sözlerin kalbini gören gözleri getir.

 

Sesini yükseltmeden konuşurken dilini;

Yumuşak tut; incitme sokağını, ilini.

 

Damla damla gözyaşın sel olsun kir üstüne,

Mahmuzla aşk atını yanlışın sür üstüne!

 

5 Mayıs 2022, Elazığ