FIRSATÇI!

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com

 

 

Her fırsatı ganîmete çevirdin,

Tuttuğunu soyuyorsun fırsatçı!

Servet için vicdanını devirdin,

Aczimden haz duyuyorsun fırsatçı!

 

Stokculuk, fahiş fiyat sende var,

Karaborsa, haset, fesat sende var,

Baktın hava puslu, fırsat sende var;

Alçalarak büyüyorsun(!) fırsatçı!

 

Haram yiye yiye bozulmuş genin,

Birden köşe dönmek istiyor canın,

Velînimetindim bir zaman senin;

Saf yerine koyuyorsun fırsatçı!

 

Vicdansıza konmalıdır kotalar,

Belki böyle yapılmazdı hatalar,

«Kâr eden âr etmez.» demiş atalar;

Tam da buna uyuyorsun fırsatçı!

 

Bakınca kılığın müslüman gibi,

Senden dürüst, dîni bozuk ecnebi,

«Bizden değil!» buyurmuştu ol Nebî;

Aldatıp kâr sayıyorsun fırsatçı!

 

Böyle gitmez bu devranda son gelir,

Malın mülkün geçmediği an gelir,

Haklının hak alacağı gün gelir;

Kul hakkıyla doyuyorsun fırsatçı!

 

Şaştım kaldım hayretteyim hayrette,

Kārûn’u geride koydun gayrette,

Ben burda kaybettim, sen âhirette;

Yoldan çıktın kayıyorsun fırsatçı!

 

Akgül bu durumda sabrı kuşanır,

Öyle yahut böyle hayat yaşanır,

Köstebek gibisin durmaz eşinir;

Altımızı oyuyorsun fırsatçı!