BÜYÜME ÇOCUK!..

Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

 

 

Sevgi bahçeleri barut kokuyor,

Nefretin saçını yolalım çocuk!..

Her gelen dostluğa çomak sokuyor,

Dünyaya muhabbet salalım çocuk!..

 

Cânîler ülkeme kurarken pusu,

Ölüm mü’min için olur bengisu,

Gaflete dönmesin gece uykusu;

Hakikat yolunda solalım çocuk!..

 

Olmasın cihanda kolunu büken,

Pamuk ellerine batmasın diken,

Henüz açılmamış gonca gül iken;

Yûnus sevgisiyle dolalım çocuk!..

 

O temiz elini sürme harama!

Merhem olur musun yürek yarama?

Hakikati yanlış yerde arama!

Aşkın deryâsına dalalım çocuk!..

 

Hayırlı olanı Allah’tan dile,

Hükmünde âdil ol, zâlime bile,

Çalışmak panzehir, bal olsun çile;

Gece-gündüz hep yol alalım çocuk!..

 

Mefkûre ölümsüz, dünya fânîdir,

Çalar kapımızı, ölüm ânîdir,

Bu millete kuyu kazan cânîdir;

Vîran bağlarda gül olalım çocuk!..

 

İnsan bir kez doğar, şerefle yaşar,

Tarihten hız alır, hedefe koşar,

Hissiyat kabarır, yürekler coşar;

Aşkın kapısını çalalım çocuk!..

 

Dünya ne güzeldir çocuk gözüyle,

Büyüler kandırır, tatlı sözüyle,

Gün gelir görünür, çirkef yüzüyle;

Büyüme, hep böyle kalalım çocuk!..