DÖRTLÜKLER

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

 

YETİŞEN O –celle celâlühû

 

Istırap yüklü perîşan cana, Allah yetişir.

Yalvarıp göz akıtan insana, Allah yetişir.

Hastalık gelse de Rabbim, bize şâfî ebedî.

Ey beşer iste gönülden, sana Allah yetişir.

 

vezni: fâilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

 

ÇARE O –celle celâlühû

 

En çıkılmaz, sonu muğlak görünen ahvalde,

Olma bedbin! Gelir Allah’tan özel bir müjde!

Her düğüm peşpeşe gelsin ne çıkar? Çâre O’dur!

Kuldan imdat dileyen aldanıyor beyhûde.

 

vezni: fâilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fa’lün)

 

VEREN O –celle celâlühû

 

Çokça dert olsa da dermânı veren Allah’tır.

Çâre yoktur deme, imkânı veren Allah’tır.

Bunca nîmet ki verilmiş sana Ecrî, şükret!

Şükreden kullara ihsânı veren Allah’tır.

 

vezni: fâilâtün / feilâtün / feilâtün / fa’lün