BİR YAĞMUR SONRASI…

MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com

 

Göklerde hüzün var yine sanki,

Gözler ne kadar hemdemi olmuş?

Sor bak bakalım dosta şu anki,

İbret ve fikir hissesi n’olmuş?

 

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / feûlün