KAÇ MEVSİM…

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

Üstümüzden kayıp gitti nice kış,

Fânî ömrümüzden geçti kaç mevsim…

Her varlıkta gizli ilâhî nakış,

Gören göze hikmet saçtı kaç mevsim…

 

Bülbüller başladı güle avaza,

Güller gülistanda büründü naza,

Âşıklar aşk ile durdu niyaza;

Hakk’a menzilini seçti kaç mevsim…

 

Kuru cana bengisuyu yürüdü,

Dağ, ovayı çimen-çiçek bürüdü,

Zaman bizi hâlden hâle sürüdü;

Nice fırsat elden kaçtı, kaç mevsim…

 

Her kul geçiverdi bir imtihandan,

Sabreden sabrıyla hep oldu handan,

Her beden sonunda usandı candan;

Ecel şerbetini içti kaç mevsim…

 

Belli ki âhir-i zamana kaldık,

Dünyaya aldanıp, gaflete daldık,

Söylesene ne aradık? Ne bulduk?

Onca sevâbımız uçtu kaç mevsim…

 

Aklını başına topla Niyazkâr!

Îmandan gayrısı olmaz sana kâr,

Azrâil senin de belini kırar;

Gelenler öteye göçtü kaç mevsim…

 

14 Mayıs 2022