«SEN’İ» İSTER, BU CAN SEN’İ!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

Yâ Rab; Sen’den lütuf, himmet;

«Sen’i» ister, bu can Sen’i!..

Ne mal, ne mülk, ne şan, şöhret;

«Sen’i» ister, bu can Sen’i!..

 

Nazar ettim, bu mülk Sen’in;

Gönlüm oldu, sır mahzenin!..

Her dönüşte değirmenin;

«Sen’i» ister, bu can Sen’i!..

 

Yol inceldi, günden güne;

Ney tek düştüm bu sürgüne!..

Kerem eyle şu düşküne;

«Sen’i» ister, bu can Sen’i!..

 

Tâ Elest’ten garip kulum;

Seyr u sülûk, oldu yolum!..

Aşk elinden bir meçhulüm;

«Sen’i» ister, bu can Sen’i!..

 

«Kulum» dedin, nefes verdin;

Her nefeste, bin ders verdin!..

Yedi nefse, ne ses verdin?

«Sen’i» ister, bu can Sen’i!..

 

Rahmet eyle, Rahmân Sen’sin;

Hamd Sana’dır, Sübhân Sen’sin!..

Aşk, dil açmış; beyan Sen’sin;

«Sen’i» ister, bu can Sen’i!..

 

11 Nisan 2022, Ankara