BAYRAMDA BAYRAM OLSUN!

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

 

İyileşsin yaralar; dağılsın bu sis, duman,
Âkıbet berrak olsun, bayramda bayram olsun!
Uğramasın vesvese, hep ırak olsun gümân,
Gönül inşirah bulsun, bayramda bayram olsun!

Sıyrılıp üstümüze giydirilen libastan,
Rahmetle arınalım, kalbi kuşatan pastan,
Tadalım ol şerbeti, mihnetle dolu tastan;
Lutf u kerem bahşolsun, bayramda bayram olsun!

Geçmişe âh u vahla bugün heder olmasın,
Tevvâb’a tevekkül et, her dem keder olmasın,
Kesâletle kurutma, gülzâr meder olmasın;
Dallar goncayla dolsun, bayramda bayram olsun!

Sakın mağrur yürüme, nazarın yere indir!
Tatlı söz tebessümle bari acıyı dindir,
Cömertçe infâk eyle öksüz-yetim sevindir;
Sayende yüzler gülsün, bayramda bayram olsun!

Merhametin atına atlayıp arzı dolaş,
Bu uğurda her türlü engeli sabırla aş,
Filistin’e Gazze’ye ve Arakan’a ulaş;
Amelin makbul olsun, bayramda bayram olsun!