DÜNYA RIHTIMINA DEMİR ATALI

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com

 

Dünya rıhtımına demir atalı,

Perma perişandır hâli insanın!

Günah denizine battı batalı,

Çıkmıyor karaya yolu insanın!

 

Gözün açtı, âşık oldu serâba,

Büyüdükçe döndü gönlü harâba,

Aslın unutup hor baktı türâba;

Bu yüzden doğrulmaz beli insanın!

 

Meyledip harama, kire bulaştı,

Çıkmaz sokaklarda yolunu şaştı,

Aklını yitirip sarhoş dolaştı;

Vurdu hasadını dolu insanın!

 

Yazık mahlûk iken, mâlikim sandı,

Allâh’ı bırakıp şeytana kandı;

Her iki cihanda beyhûde yandı;

Havaya savruldu, külü insanın!

 

Kardeşine vermez oldu selâmı,

Çıkarına âlet etti kalemi,

Yalanlarla süsleyerek kelâmı;

Her an zehir saçar, dili insanın!

 

Merhamet, muhabbet kalbinden attı,

Firavun’a Nemrud’a çağ atlattı,

Zâlimi güldürüp, mazlum ağlattı;

Arş’ı titretiyor seli insanın!

 

Va‘z u nasihati, kulağı duymaz,

Tüm dünyayı versen, hiç gözü doymaz.

Ahsen-i takvîmin libâsın giymez;

Ayıbın örtmüyor, çulu insanın!

 

Ezelde verdiği sözünden cayar,

Eşinin dostunun gözünü oyar,

Sayısız sabînin canına kıyar;

Gene kıpırdamaz kılı insanın!

 

Basîret yok görmez, ipin çekeni,

Çok sever, gönlüne nefret ekeni,

Gülzârı sarmış da nefis dikeni;

Her gün kan ağlıyor gülü insanın!

 

Koşarak giderken ömrünün atı,

Bâkî sanır kumdan bir saltanatı,

Gafletle yaşarken fânî hayatı;

Hakikatte kalbi ölü insanın!

 

7 Mart 2022