SELÂM SANA…

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Sen Allâh’ın Habîbi’sin,

Var oluşun sebebisin,

Güzel ahlâk sahibisin;

Salât Sana, selâm Sana…

 

Hidâyet yolu rehberi,

Kâinâtın tek serveri,

Verdin öteden haberi;

Salât Sana, selâm Sana…

 

Hakikatin burhanısın,

Gönüllerin mihmânısın,

Âlemlerin sultanısın;

Salât Sana, selâm Sana…

 

Mü’minlere yâren, dildâr,

Ashâbına oldun serdar,

Kıyâmet kopana kadar;

Salât Sana, selâm Sana…

 

Mevlâ’m için canım berdar!
Olayım yolunda haydar,

Sükûtî daima dindar;

Salât Sana, selâm Sana…