FATİH’İN AŞK ve GAYRETİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

En zirve fetihten yana rehber idi Fâtih,

İstanbul’un ufkunda seferber idi Fâtih,

Bir feth-i mübîn oldu onun gayreti, aşkı,

Tâ, belki ezelden beridir der idi Fâtih:

 

«El-hak, alırım feth ile İstanbul’u yâ ben,

Yâhut beni İstanbul alır, ten kafesimden.»

 

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün