ONDAN İBARET…

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Dünya üç gün derler, sakın aldanma!

Biri hüsran, biri zandan ibaret…

Yarına çıkmayı garanti sanma!

Dün gitti, sermayen günden ibaret…

 

Bir ömür koşarsın tükenmez heves,

Kanaat gösterip edemezsin pes,

Verdin alamadın say ki bir nefes;

Hakikatte ömrün, andan ibaret…

 

Kimi olgunlaşır, erer kemâle,

Nicesi kapıldı uzun emele,

Dersin bu padişah bu da amele;

Hepsi de üç damla kandan ibaret…

 

Dünya malın elde eden sevinir,

Varlığı kaybeden, ağlar dövünür,

Sağlığı, serveti olan övünür;

Bilmez varı-yoğu «Kün»den ibaret…

 

Sor, nereye gitti önce gidenler,

Keyfince gülenler, feryat edenler,

Çürüyüp, toprağa döndü bedenler;

Bu dünya, bir yıkık handan ibaret…

 

İnsana emânet her bir âzâsı,

Yaşadığı kader ile kazâsı,

Talebin olmalı, Hakk’ın rızâsı;

Bütün gayretimiz, ondan ibaret…

 

Değişmez bu yazı, yazılmış ezel,

Yeşeren her bağın, âhiri gazel,

Aynı yere gider, çirkinle güzel;

Kul Hakkı şu devran bundan ibaret…