BURUK BAYRAMLAR

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com

 

Garibin hâlinde bir telâş vardır,

Benim bayramlarım ondan buruktur.

Çocukların gözlerinde yaş vardır,

Benim bayramlarım ondan buruktur.

 

Doğarken aynıdır insanın dengi,

Üstünlük sayılmaz teninin rengi,

Dur durak bilmiyor menfaat cengi;

Benim bayramlarım ondan buruktur.

 

Kanayan yaralar sarılıyor mu?

Aç olana sofra seriliyor mu?

İnsan; insan gibi görülüyor mu?

Benim bayramlarım ondan buruktur.

 

Boşa gitmiş bunca verdiği çaba,

Neden gelmez beklenenler acaba?

Yolu gözlüyordu bir anne-baba;

Benim bayramlarım ondan buruktur.

 

Bir çocuk; «Bayramlık almam hak» dedi,

Baba; «Oğul, hiç paramız yok!» dedi,

Çaresizlik şu canına tak dedi;

Benim bayramlarım ondan buruktur.

 

Kimisi bulamaz boyun büküyor,

Öteki kaldırıp çöpe döküyor,

Bu manzara içerime çöküyor;

Benim bayramlarım ondan buruktur.

 

Bir yanda kendini aç sananlar var,

Bir yanda açlıkla sınananlar var,

«Hak etti!» diyerek kınananlar var;

Benim bayramlarım ondan buruktur.

 

Dert edecek bir şey arar bulurum,

Herkesin derdini derdim bilirim,

Der Akgül’üm dertli yaşar, ölürüm;

Benim bayramlarım ondan buruktur.

 

16 Nisan 2022