SANKİ ÖNÜMDE SIRAT!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Koşumsuz bir at gibi,

Seğirtip geçti hayat!..

Anladım ki garibi,

Daima bekler memat!..

 

Yalnızım yıllar boyu,

Dertlerim derin kuyu,

Bozuldu çağın huyu;

Terk etti beni sıhhat!..

 

Seherde kanıyor gül!

Figān ediyor bülbül!

Gözyaşım gürül gürül;

Sanki akıyor Fırat!..

 

Hüznüm amansız çağlar,

Geçit vermiyor dağlar,

Sükûtî’ye yol ağlar;

Sanki önümde Sırat!..