RAHMETİ SONSUZ, YÜCE HAK!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

 

Rahmeti sonsuz, yüce Hak,

Eyledi Kur’ân’ı ayan!..

İnsanı mevcut kılarak,

Bir ona öğretti beyan!..

 

İnsana dil verdi Hudâ,

Türlü remiz, türlü sedâ,

Hem de mükemmel bir edâ;

Hepsi de Kur’ân’a taban!..

 

Varlığının gāyesi bu,

Söz demenin sâyesi bu,

Kalpteki sermâyesi bu;

Hakkı desin hakkı duyan!..

 

Gökte güneş, hem de kamer,

İnce hesâb içre döner,

Yıldız, ağaç secdedeler;

Hakk’a itâatte cihan!..

 

Gökte mükemmel çatı var,

Gördüğünün bin katı var,

Öyle büyük kudreti var;

San‘atı, Hallâk’a nişan!..

 

Kevne Hudâ, tartı koyar,

Denge, nizam şartı koyar,

Doğruya on artı koyar;

Ecri alır, Hakk’a uyan!..

 

Haddi yıkıp, azma sakın!

Dengeyi sen bozma sakın!

Ölçüye hiç kızma sakın!

Her işi, var ince sayan!..

 

Çarşıda ol, mert ve dürüst!

Her amelin olmada test,

Sıdk ile ol, Rabbine dost;

Kalma Sıratlarda yayan!..

 

Haydi beşer, vuslata koş!

Sonsuza er, rahmete koş!

Şeytanı yen, cennete koş!

Nefse değil, Hakk’a dayan!..

 

Ömre terâzî kurulur,

Cümlesi, Tâlî, sorulur,

Orda uyanmak geç olur!

Gafleti sav, burda uyan!

 

 

20 Şubat-25 Mart 2022

 

vezni: müfteilün / müfteilün