ELDEKİ NİMETLER GİTMEDEN UYAN!

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

 

Böyle sürüp gider zannetme devran,

Yokluğun derdini tatmadan uyan!

Şımaran milletler yaşarlar hüsran,

Çetin günler gelip çatmadan uyan!

 

Ne bu hırs, yalancı dünyaya tamah?

Servet için her yol görülür mubah,

Kārun gibi en son demeden eyvah;

Toprağın altına batmadan uyan!

 

Ülkemde hizmetler durmadan yağar,

İnsanlar işinde, kaynıyor pazar,

Gün olur tersine döner bu rüzgâr;

Eldeki nimetler gitmeden uyan!

 

Herkeste dert altın, döviz ve borsa,

Kiminin sevdası binayla arsa,

Mevlâ’m; «Ukbâya ne getirdin?» derse;

Hânende baykuşlar ötmeden uyan!

 

Adam gibi adam olmak maharet,

Dillerde dolanır sahte hamâset,

Nefsine göster de azcık cesaret;

Arzular kul, köle etmeden uyan!

 

«Biz açız!» diyerek her yerde savaş,

Zengini şişerken, garip gözde yaş,

Varlığın şükrünü öğren arkadaş!

Yurduna acılar katmadan uyan!

 

Rüzgâr gibi gelip geçer şu zaman,

Baharı sürmeden görünür hazan,

Varoğlu, duyduğun belki son ezan;

Mezarında otlar bitmeden uyan!

 

13 Mart 2022, Vezirköprü