GÖNÜL!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com

 

Yanıp dursan bir çöl gibi,

Hak yolundan çıkma gönül!

Dolmak güzel bir göl gibi,

Seller gibi akma gönül!

 

Gönül, gel dur aşk safına!

Gülme sakın dost gafına!

Dost ol, insan sarrafına;

Dost olandan bıkma gönül!

 

Gönül Hakk’ı çok severdi,

Sevgim ancak Hakk’a derdi,

Sarsa bile dünya derdi;

Yapıcı ol, yıkma gönül!

 

Gönül dinle bu fermanı,

Aşkın da var bir dermanı,

Gam sardıkça tatlı cânı;

Sabret biraz, sıkma gönül!

 

Aşkla yan ki, benze güle,

Aşksız yanıp dönme küle,

Aşkı yoksa o gönüle;

Sevgi ile bakma gönül!

 

17 Ağustos 2019