“DEM BU DEMDİR, DEM BU DEM”

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

 

İnşirah bulmak dilersen,

«Elhamdülillâh!» de; «Hû!» de.

Az ağlayıp çok gülersen,

Onca nedâmet beyhûde.

 

Dermanın varken dizinde,

Kıl beş vakti, kal hep zinde,

Rasûl-i Zîşân izinde;

Gidenler olur âsûde.

 

Dil yangını döner küle,

Kül toprak olur sümbüle,

İlâhî aşk döner güle;

Gül için «Gül»dendir bû de.

 

Şehr-i Şaban gülistandır,

Şehr-i Ramazan sultandır,

Gecenin âhiri «tan»dır;

Gün ışır, tûde be tûde.

 

İsteyene lutfeder Rab!

Kıvılcıma küldür hicab,

Olmasın istersen serab;

Bin kez yanıp bir kez; «Su» de.

 

Ârî ol dünden-yarından,

Dünyanın cümle varından,

Şûle, geç âh u zârından!

«Dem bu demdir» dem işbu de.