BİLEN GÖNÜL, «SENİ» İSTER!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

Kör nefsini, bir ihyâya;

Salan gönül, «Sen’i» ister!..

Katredeki, bir deryâya;

Dalan gönül, «Sen’i» ister!..

 

Nazar kıldım aya, yıla;

Tenden, ibret ala ala!..

Canda girdim bu son yola;

Olan gönül, «Sen’i» ister!..

 

Yâ Rab; verdin bu nur cânı;

Câna saldın, son devrânı!..

Şerh ettikçe bir cihânı;

Dolan gönül, «Sen’i» ister!..

 

Aç bu mânâ âlemini;

Çöz şu aşkın müphemini!..

Yolun usûl, erdemini;

Bulan gönül, «Sen’i» ister!..

 

Duyan, geçti bu duraktan;

Yakın oldum, en ıraktan!..

Her nefesi, «Nûr» kaynaktan;

Alan gönül, «Sen’i» ister!..

 

Vahyin açsın kalp gözümü;

Seyre salsın, can özümü!..

«Hikmet» yüklü, her sözümü;

Bilen gönül, «Sen’i» ister!..

 

14 Mart 2022, Ankara