İNSAN NEYLE TATMİN OLUR?

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bir eldeyken, ikinciyi,
Verseler az gelir bana…
Yatak yerine kuş tüyü,
Serseler az gelir bana…

Unutmuşum gerçekleri,
Hep tek yedim çilekleri,
Bütün güzel çiçekleri;
Derseler az gelir bana…

Yokluk yaşıyorum varla,
Güzellik aradım zorla,
Toprağımı altınlarla;
Karsalar az gelir bana…

Dizginsiz nefsimin atı,
İstifte buldum rahatı,
On kat üstüne, yüz katı;
Örseler az gelir bana…

Nerde kısa günün kârı,
Aç gözlerim doysa bari!
Bütün Lâhor kumaşları;
Sarsalar az gelir bana…

Yüreğim mutmain malla,
Oyalanır, alla pulla!
Köşkümün ardına villâ;
Kursalar az gelir bana…

Burnum Kaf Dağı’nda durur,
Sanır, zenginlikte huzur!
Celil neyle tatmin olur?
Sorsalar az gelir bana…