GÖNÜL AYNASI

Usûlî (ö. 945/1538-39) صاف قيلدڭسه گوڭل آيينەسين آب گبى گــورونور نــور ازل آبده مهـتـاب گبى Sâf kıldınsa gönül âyinesin âb gibi, Görünür nûr-ı ezel âbda mehtâb gibi. “Gönül aynasını, su gibi sâfiyete, berraklığa, temizliğe eriştirirsen, orada ezelî ilâhî nurlar (cemâlî vasıflar), suda mehtabın, dolunay manzarasının seyrediği gibi görünür hâle gelir.”

Continue reading »