BOZUK OLAN DÜNYA MIDIR İNSAN MI?

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

 

«Dünya bozuk!» diye şikâyet etme!
İnsan düzelirse, dünya düzelir!..
Haddini bil, fazla ileri gitme!
İnsan düzelirse, dünya düzelir!..

Her yolcu yanına almalı yolluk,
Besmelede huzur, bereket, bolluk,
Var oluş gayemiz Allâh’a kulluk;
İnsan düzelirse, dünya düzelir!..

İnsan var; bir ömür kabrin yolcusu,
İnsan var; şükrün ve sabrın yolcusu,
İnsan var; riyânın, kibrin yolcusu;
İnsan düzelirse, dünya düzelir!..

Belâ gelir inkâr ile, şirk ile,
Edebini, hayâsını terk ile,
Bozuk insan adam olmaz kürk ile;
İnsan düzelirse, dünya düzelir!..

Bozduğunda mayasını, sütünü,
Emzirir koynunda kendi putunu,
Eker gülistâna ayrık otunu;
İnsan düzelirse, dünya düzelir!..

İnsanlar neden hiç düşünmez, neden?
Rûhun kılıfıdır bu fânî beden.
Sor hele nereye gidiyor giden?
İnsan düzelirse, dünya düzelir!..

Bastığı toprağa mayın döşüyor,
Bak, dünyanın başı dönüp düşüyor,
Her yerde ayrı bir garip üşüyor;
İnsan düzelirse, dünya düzelir!..

Yaşadıkça ağrımadık baş olmaz,
Dört mevsimin dördü birden kış olmaz,
İnat ile, ifsat ile, iş olmaz;
İnsan düzelirse, dünya düzelir!..

İnsan var; rahatsız ezan sesinden,
Kalbi karanlıktır çıra isinden,
Sinekler tiksinir pis nefesinden;
İnsan düzelirse, dünya düzelir!..

İmkânı arttıkça azan da insan,
Kendi çukurunu kazan da insan,
Dünya bozuk ise bozan da insan;
İnsan düzelirse, dünya düzelir!..

19 Eylül 2021