HÜZÜNKÂR

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Her gece dalamam pembe rüyaya,
Kalbimde hüzün var, gözlerimde yaş.
Dayanamaz oldum çirkef dünyaya,
Kalbimde hüzün var, gözlerimde yaş.

Yüreğim, yağmura hasret bir toprak,
Umudum, hazanda kurumuş yaprak,
Anladım mutluluk benden çok ırak;
Kalbimde hüzün var, gözlerimde yaş.

Baharım güz olur, yazım karakış,
Hayatın çilesi yüzümde nakış,
Tüketiyor beni Tanrım bu akış;
Kalbimde hüzün var, gözlerimde yaş.

Hayallerim, gerçeklerim hüzünkâr,
Hiç olmadım bu dünyada bahtiyar,
Genç olmadan birden oldum ihtiyar;
Kalbimde hüzün var, gözlerimde yaş.

Zemherîde pişer, yazın donarım,
Her çocuğun gözyaşında yanarım,
Sükûtî’yim acılarla kanarım;
Kalbimde hüzün var, gözlerimde yaş.