YÛNUS’U HATIRLATIR…

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

Bin senedir, bin bir mısra,
Söz Yûnus’u hatırlatır…
Yalazıyla vurur asra,
Köz Yûnus’u hatırlatır…

Fânî âlem, bâkî direk,
Yûnusça söylemek gerek!
Allah diye çarpan yürek;
Öz Yûnus’u hatırlatır…

Söz bağında boy veren gül,
Yâd edilmek büyük ödül,
Âheste âheste bülbül;
Tez Yûnus’u hatırlatır…

Dervişlerin bahçesinde,
Dalgaların gür sesinde,
Rüzgârların perdesinde;
Saz Yûnus’u hatırlatır…

Ne keder kalıyor ne gam,
Söylenir hep, sabah-akşam,
Beyitlerindeki endam;
Naz Yûnus’u hatırlatır…

Âşıkça sancılar çeken,
Seherde yaşları döken,
Unutulmaz «Hak»ça bakan;
Göz Yûnus’u hatırlatır…

Eğleştiği dağlar-taşlar,
Yaylalarda uçan kuşlar,
Dörtlüklerde nice esrar;
Koz Yûnus’u hatırlatır…

Her Yûnus şairin hası,
Celil’in kadîm ustası,
Yaşayan şiir mîrâsı;
İz Yûnus’u hatırlatır…