SEN YÂ RABBÎ!

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

 

Olmamıza verdin karar,
Sen yâ Rabbî! Yâ Rabbî Sen!
Biz yok idik, Sen ettin var,
Sen yâ Rabbî! Yâ Rabbî Sen!
Topraktanız bizler aslen…

Ruh üfledin, şeref verdin,
Arza halîfe gönderdin,
Nebîlerle yol gösterdin;
Sen yâ Rabbî! Yâ Rabbî Sen!
Şeklimizi kıldın ahsen…

Basit bir sudan yarattın,
Üstümüze göğü çattın,
Yeri döşeyip donattın;
Sen yâ Rabbî! Yâ Rabbî Sen!
Bizim için ettin mesken…

Saymakla bitmez nimetin,
Lutfun, ihsânın, hikmetin,
Rezzâk zü’l-kuvveti’l-metîn;
Sen yâ Rabbî! Yâ Rabbî Sen!
Rızkın ile bu ruh, bu ten…

Rahmetinle kuşatırsın,
Bin bir nimet döşetirsin,
Korur, kollar yaşatırsın;
Sen yâ Rabbî! Yâ Rabbî Sen!
Sana muhtaç, âciz benden…

Göndererek kerîm kitap,
Ettin gönlümüze hitap,
Kıldın Kur’ân’a muhatap;
Sen yâ Rabbî! Yâ Rabbî Sen!
Kalbimize odur gülşen…

Sana şükür, Sana minnet,
Ettin Habîbin’e ümmet,
Va‘d eyledin sekiz cennet;
Sen yâ Rabbî! Yâ Rabbî Sen!
Kereminle ve de lutfen…

Sen’den kuvvet, kabiliyet,
Olgun fikir, hâlis niyet,
Tevfîkine nâiliyet;
Sen yâ Rabbî! Yâ Rabbî Sen!
İkram bize hepsi Sen’den…

Ne bildikse Sen bildirdin,
Ne bulduksa Sen buldurdun,
Ne olduksa Sen oldurdun;
Sen yâ Rabbî! Yâ Rabbî Sen!
Sırlarına kıldın mahzen…

Islah eyle nefsimizi,
Defolsun benliğin izi,
Bırakma Sen bize bizi;
Sen yâ Rabbî! Yâ Rabbî Sen!
Demeyelim asla ben ben…

Muhabbeti kıldın fıtrat,
Dostlarınla ettin irşât,
Zikrin ile verdin hayat;
Sen yâ Rabbî! Yâ Rabbî Sen!
Diri kıldın bizi mânen…

Sonsuz kere şükür Sana,
Bütün ikrâma, ihsâna,
Hamd borçluyuz baştan sona;
Sen yâ Rabbî! Yâ Rabbî Sen!
Bizler Sen’siz hiçiz cidden…