ACINIZLA KAHROLURUM GARDAŞIM!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

Yıllar var ki kan kusuyor gözyaşın,
Acınızla kahrolurum gardaşım!
Kahpe acun söndürmüyor ataşın,
Acınızla kahrolurum gardaşım!

Bilirim bağrına vampirler dolmuş,
Bilirim bağında güllerin solmuş,
Bilirim öz yurdun târumâr olmuş;
Acınızla kahrolurum gardaşım!

Esir kamplarından yükselir feryat,
Her doğan gün dünden daha da berbat,
Sana lâyık değil bu rezil hayat;
Acınızla kahrolurum gardaşım!

Ezan susmuş, okunmuyor salâlar,
Boynu bükük, yetim kalmış balalar,
Dinmek bilmez başındaki belâlar;
Acınızla kahrolurum gardaşım!

Kātil Çin’e buğz ediyor yüreğim,
Gönül ister, gelip haddin vereyim,
Sen hür ol ki, ben huzura ereyim;
Acınızla kahrolurum gardaşım!

Duâlarım sana Doğu Türkistan!
Dilerim tez vakit kurtul bu yastan!
Yazalım birlikte yeni bir destan;
Acınızla kahrolurum gardaşım!

Yalvar Niyazkâr’ım Rabbine yalvar,
Mazlumların âhı, zâlimi boğar,
Türkistan’a elbet bir güneş doğar;
Acınızla kahrolurum gardaşım!