BAYRAM EDER…

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Baharın muştusu sarar dağları,
Yeşile karışır, al bayram eder…
Arı çiçek çiçek gezer bağları,
Kovanlar şâd olur, bal bayram eder…

Yamaçtan yamaca kuşlar seslenir,
Yağmur yağar, kuru toprak ıslanır,
Duman çöker, boz tepeler puslanır;
Kuzlar serin olur, çal bayram eder…

Meyveye dönerken binlerce çiçek,
Nasibi peşinde gezer; kuş, böcek,
Bir yanda salıncak kurar örümcek;
İkram telâşında, dal bayram eder…

Uyan da zikrini dinle seherde,
Her seferde ayrı ses perde perde,
Bülbülün serenat yaptığı yerde;
Dalda gonca gonca, gül bayram eder…

Alınınca göç vaktinin fermanı,
Yörük kızı kola takar kirmanı,
Çiftçiler tarlada yapar harmanı;
Diller şükre dalar, hâl bayram eder…

Kazanca dönünce verilen emek,
Câna şifâ olur yenilen yemek,
Dünyanın vuslatı bu imiş demek;
Hakkı secde kılar, kul bayram eder…