ALLAH BİZE BİZDEN YAKIN!

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

 

O dengi yok, emsalsiz bir,
Allah bize bizden yakın!
Gören, duyan, bilen, Habîr;
Allah bize bizden yakın,
Gaflete düşmekten sakın!

Şahdamardan daha beri,
Kalbimizden de ileri,
Gönlümüzdür nazar yeri;
Gönül edebini takın!
Allah bize bizden yakın.

Nerdeysek bizimle orda,
O’na yalvarırız darda,
Hem seferde hem hazarda;
Olma asla âsî, sapkın!
Allah bize bizden yakın!

Bilir hâin bakan gözü,
Sadrın gizlediği özü,
Nere dönsek orda yüzü;
Her yerinde O âfâkın,
Allah bize bizden yakın!

Karanlığın koyusunda,
Ateşlerin kıyısında,
Yûsuf olsak kuyusunda;
Korkma, asla sen ol sakin!
Allah bize bizden yakın!

Candan kulak verip Gül’e,
Mü’min Sıddîk gibi bile,
Allah elbet hep bizimle;
Azığımız olsun yakîn,
Allah bize bizden yakın!

Uyuklamaz, uyku tutmaz,
Hiç yanılmaz, hiç unutmaz,
Sever dostunu korkutmaz;
Eğer varsa kalpte sıdkın,
Allah bize bizden yakın!

Âlim gayba şahâdete,
Şâhittir her ibâdete,
Vâkıftır cümle hâlete;
Bilmediği yoktur Hakk’ın,
Allah bize bizden yakın!

Yerde, gökte ne ki vardır,
Her birinden haberdardır,
O ölmeyen dost ve yârdır;
Gayra dostluğu bırakın!
Allah bize bizden yakın!

Fısıldaşsa üç-beş kişi,
Ordadır duyup bilişi,
Bilir gelmişi, geçmişi;
Her hâlini bilir halkın,
Allah bize bizden yakın!

Boğaza gelince canlar,
Kaybolur hep kurtaranlar,
Son nefeste zor zamanlar;
Bize budur büyük telkin,
Allah bize bizden yakın!

Mezar bize olunca yer,
Herkes gider birer birer,
İnsan; «Kalsa bir dostum.» der;
Gider dostun, malın, mülkün,
Allah bize bizden yakın!

Yapılanı sayar bir bir,
Gizli açık O’na birdir,
Bir gün hepsini bildirir;
Görünce oluruz şaşkın,
Allah bize bizden yakın!

Ekmek su ve hava O’ndan,
Şifâ O’ndan, devâ O’ndan,
Firdevs O’ndan me’vâ O’ndan;
O’nu râzı eyle ilkin,
Allah bize bizden yakın!

Bir gün kitaplar açılır,
Sırlar ortaya saçılır,
Eşten, evlâttan kaçılır;
Oluruz hepsinden bıkkın,
Allah bize bizden yakın!

Ben devamlı seninleyken,
Kiminleydin ey kulum sen?
Deyip bir gün sorar bizden;
Azar işitmekten çekin!
Allah bize bizden yakın!

Yakınlığı mekân dışı,
İmkân üstü, zaman dışı,
Hayal, vehim ve zan dışı;
Kemâliyle ve bi-hakkın,
Allah bize bizden yakın!

Yâ Rab tevfîk Sen’le kāim,
Kıl da ihsâna müdâvim,
Bu şuurla yaşat dâim;
Pervânesi eyle aşkın!
Bilelim seni en yakın!