ŞEHR-İ RAMAZAN

EYÜP (Satılmış ŞEN) sensatilmis@hotmail.com

Bir uhrevî mevsim başlar,
Aşk gönüle nâzır gelir.
Yeşerir mü’mince düşler,
Soluklara huzur gelir.

Kanma âlemin süsüne,
Kulak ver Hakk’ın sesine,
Kurul Kur’ân sofrasına;
Cümle nimet hazır gelir.

Hele buğulansın gözler,
Öteleri tutar izler,
Ürperir uzak denizler;
Kalplere medcezir gelir.

Değildir bu ay sıradan,
Müjde buyurmuş Yaradan.
Perdeler kalkar aradan,
Kul sıkışsa Hızır gelir.

Aman yetişir her âha,
Geceler erer sabaha,
Bu ayda ol padişaha;
Köle giden vezir gelir.