YÛNUSÇA DÎVÂNE GEZENLER BİLİR!

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

 

Mehtabın şavkında yanan közleri,
Görmeden özüyle sezenler bilir!
Susarak söylenen sessiz sözleri,
Sükûnet içerek sızanlar bilir!

Acun yerden yere vurur, dönerken,
Fırlatır boşluğa, yanıp sönerken,
Urganla kördüğüm bağlı sanarken;
Sırrı duâlarla çözenler bilir!

Görünen satıhta sayısız rikkat,
Sonsuz mavilikte, mâverâ kat kat,
Yaradan’ı bulmak asıl hakikat;
Hep O’nun adıyla yazanlar bilir!

Vecd ile secdede «aşk»la kalmayı,
Rahmet deryâsından damla almayı,
Nefsi bağlayarak, aklı salmayı;
Yûnusça dîvâne gezenler bilir!

Rahmet damlaları gönle dolunca,
Aşk ile taşarak ırmak olunca,
Setleri aşarak yolu bulunca;
Denizi ummâna süzenler bilir!

Gözyaşı katarak yenen aşları,
Mevtâyı bekleyen soğuk taşları,
Sıdk ile kıbleye dönen başları;
Beş vakit okunan ezanlar bilir!

Dört elle sarılıp yüce Kur’ân’a,
Şek şüphe katmadan kâmil îmâna,
Havale ederek «Ulu Dîvân»a;
Kurulan tuzağı bozanlar bilir!