FERYAT BİR YANDA

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

 

Âhiret, bir büyük ayrılık günü,
Münkir için hasret, firkat bir yanda.
Mü’minlere Rabbe vuslat düğünü,
Hak ile buluşma, vuslat bir yanda.

Ashâb-ı cennete gelirken selâm,
«Ayrılın!» sözüdür mücrime kelâm,
Fâsıka mahrumluk, sâlihe ikram;
Bir yanda ıstırap, hayat bir yanda.

Mü’min içeride, etrafında nur,
Münafık dışarda, çekilir bir sur,
Dışında azap var, içinde huzur;
Bir tarafta rahmet, feryat bir yanda.

Mü’min sîmâlarda müjde görünür,
Nûruyla abdest ve secde görünür,
Kâfirler simsiyah yüzde görünür;
Toz-toprak kaplamış, surat bir yanda.

Gayr-i sâlih ise amelde evlât,
Bir fayda veremez, âbâ ve ecdat
Nûh’un oğlu gibi, imkânsız necât;
Zürriyet bir yanda, ecdat bir yanda.

Kişi; arkadaştan, kardeşten kaçar,
Anadan, babadan ve eşten kaçar,
Kalplere işleyen ateşten kaçar;
Cehennem bir yanda, Sırat bir yanda.

Fedâ etmek ister günahkâr kişi,
Kurtulmak kastıyla; evlâdı, eşi,
Sığındığı bütün; kavim, kardeşi;
Ana-baba ayrı, evlât bir yanda.

Dostlar birbirine düşman olurlar,
Dost olduklarına pişman olurlar,
Müttakîler Rabbe mihmân olurlar;
Bir yanda eyvahlar, şefkat bir yanda.