BİZE GELİR Mİ?

EYÜP (Satılmış ŞEN) sensatilmis@hotmail.com

 

Unutma! Dört mevsim çiçekler açar,
Her çiçek bahara, yaza gelir mi?
Ol Sultan, yolcuyu bırakmaz nâçar,
Kabuğu bilmeyen, öze gelir mi?

Rahmet ırmağında eridikçe kir,
Dolaşık yumaklar çözülür bir bir,
Tutmasa yüreği kanaat, sabır;
Amansız yokuşlar düze gelir mi?

Ko bir yana kısa günün kârını,
Gel tefekkür eyle dünü, yarını,
Mevlâ, göndermezse mihmandârını;
Adımlar bir kutlu ize gelir mi?

Sükûtun söylesin söz sofrasında,
Nasiplen ârifin öz sofrasında,
Kaşık sallıyorsan haz sofrasında;
Azgınlaşan nefis dize gelir mi?

Aldırma, geceler güneşe gebe,
Gamlanma, yolları görüp de izbe,
Doğmadan kalbine ilâhî cezbe;
Pervâne aleve, köze gelir mi?

Ten mekân tutmuşsa sütliman koyu,
Denizin sesini duyar mı kıyı?
Erkânınca yoklamazsan kapıyı;
Nûr-i Muhammedî yüze gelir mi?

Vakit dolar, kalmaz farzın kazâsı,
Kârın olur (!) şu âlemin ezâsı,
Eyüp’te yok ise Hakk’ın rızâsı;
Ömürle gidenler bize gelir mi?